Har sexköpslagen haft effekt?

Den samlade bedömningen som Länsstyrelsen gör är att sexköpslagen haft en normativ effekt och minskat förekomsten av både prostitution och människohandel i Sverige. Jämfört med andra nordiska länder är andelen män som uppgett att de betalat för sexuella tjänster minst i Sverige. Jämför man med andra europeiska länder blir skillnaden ännu större.

Baserat på Länsstyrelsens omfattningskartläggning från 2014 finns det inget som tyder på att omfattningen har ökat men däremot finns tecken på att den minskat på vissa arenor.

Gatuprostitutionen har mer än halverats sedan 1995, idag uppskattas ca 200-250 kvinnor finnas i gatuprostitutionen i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Visserligen har antalet eskortannonser på internet ökat men vi vet att samma person kan ha flera annonser och telefonnummer, så antalet annonser överensstämmer inte med antalet unika individer. Att prostitutionen flyttat till internet är ett faktum i de flesta länder i västra Europa. Länder som legaliserat sexköp och bordellverksamhet har idag både en omfattande gatuprostitution och illegal prostitutionsverksamhet på internet.

Stödet för sexköpslagen är stort vilket i sig kan tolkas som att svenskar inte vill ha ett samhälle där sexköp är tillåtet. Enligt den senaste mätningen från år 2014 är 72 procent positiva till sexköpslagen (85 procent bland kvinnorna och 60 procent bland männen).