Hur gamla är de som köper och säljer sexuella tjänster?

Den sammantagna bilden är att personer som säljer sexuella tjänster är runt 18–30 år men åldern varierar. Även minderåriga utnyttjas i prostitution. Köparnas ålder varierar med undantag av män som köper sexuella tjänster av andra män och pojkar. I dessa fall tenderar sexköparna att vara äldre än personen som säljer eller blir såld.