Hur många och vilka köper sexuella tjänster i Sverige?

År 2014 uppgav 0,8 % av svenska män att man någon gång senaste 12 månaderna köpt sexuella tjänster, enligt Länsstyrelsen i Stockholms omfattningskartläggning av prostitutionen i Sverige. Ungefär hälften uppgav att man gjort detta utomlands. Detta är låga siffror jämfört med andra europeiska länder, även jämfört med andra länder i Norden.

Det är nästan uteslutande män som köper sexuella tjänster, enligt både forskning och rapporter från svenska myndigheter. Enligt den senaste befolkningsstudien uppger t.ex. inga kvinnor att de köpt sexuella tjänster.

Eskortannonser visar också att samtliga annonser är riktade till manliga köpare. Annonserna som dominerar på internet består av annonser i vilka kvinnor säljs till män.