Var i Sverige förekommer prostitutionen?

Prostitution är inte enbart ett storstadsfenomen utan förekommer i både små kommuner och stora städer. Länsstyrelsens omfattningskartläggning kunde konstatera att eskortannonser förekommer i alla Sveriges län förutom två, Blekinge och Gotland. Det innebär inte att prostitution inte finns i dessa län utan att det inom ramen för omfattningskartläggningen inte hittades några annonser vid mättillfället.

Det finns två större arenor där sexuella tjänster mot betalning förmedlas, den på gatan och den på internet. Det är möjligt att få en översyn av prostitutionen genom att titta på dessa arenor, jämfört med den prostitution som förmedlas via exempelvis massagesalonger och mobilappar.