Vilken hjälp får de som vill sluta köpa sexuella tjänster?

KAST står för Köpare av sexuella tjänster och är en mottagning som erbjuder psykosocialt stöd och anonym rådgivning i form av stödsamtal via telefon, e-post eller besök. KAST-mottagningarna vänder sig till personer som köper sex eller tidigare har gjort det, eller som har tappat kontrollen över eller känner oro inför sin sexualitet. Behandlingen syftar till att förebygga sexköp, och även anhöriga är välkomna att höra av sig. KAST-verksamheter finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och är en del av den kommunala sociala omsorgen.