Insatser & events

NMT arbetar aktivt med kommunikation och samverkan för att motverka prostitution och människohandel. Läs mer och dela gärna våra olika kampanjer mot prostitution och människohandel eller uppdatera dig med material från tidigare konferenser.

Dokumentären - Turisterna och barnen

Under 2017 initierade Länsstyrelsen i Stockholm, inom ramen för sitt dåvarande nationella uppdrag; att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande, en studieresa till Kambodja för att samla information om barnhemsturism. På resan fanns även filmaren David Wikdahl, som med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm tog fram dokumentärfilmen Turisterna och barnen.