Kampanjer

Riktade kampanjer kan vara ett effektivt sätt att få genomslag. Kampanjerna syftar till att påverka eller skapa förändring kring situationen för dem som är utsatta för prostitution och människohandel. 

Läs gärna mer om kampanjen Resekurage .