Du avgör!

Kampanjen Du avgör! syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster genom att påverka attityder, uppmärksamma Sveriges sexköpslag och länken mellan sexköp, prostitution och människohandel. Kampanjen fokuserar specifikt på efterfrågan och ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende.

Kampanjen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

Besök kampanjsidan

Förkortad version för sociala medier