Resekurage

Genom kampanjen Resekurage uppmanas svenska turister att ta med sitt resekurage - sitt civilkurage på resan. Att berätta vad man såg om man råkat bli vittne till sexuell exploatering av barn där andra turister är förövare, svenska såväl som utländska.

Kampanjen har nu blivit ett långsiktigt projekt för att etablera kunskap kring frågan och hur den resande svenska allmänheten kan vara en del av lösningen. Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Polisen, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt World Childhood Foundation.