Konferenser

På regelbunden basis arrangeras nationella konferenser för att sprida lärande exempel mot prostitution och människohandel. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av framgångsrika arbetssätt och metoder.

Konferenserna tar upp relevanta frågor kring prostitution och människohandel inspirerade av återkommande frågor i olika nätverk men även genom regleringsbrev från regeringen.