Nyheter

Kurs om prostitution och människohandel

2019-12-02 Jämställdhetsmyndigheten erbjuder i januari en heldagskurs om prostitution och människohandel. Kursen riktar sig till dig som möter offer för prostitution eller människohandel i ditt arbete eller till dig som ansvarar för verksamheter som berörs av frågan. Enligt internationell och svensk...

Offer för människohandel ska få mer effektivt stöd och skydd

2019-09-10 Hur kan jag hjälpa den som är offer för människohandel? Hur känner jag igen den som är utsatt för människohandel? Vem har ansvaret? Vilka rättigheter har den som varit utsatt för människohandel i Sverige? Det här är några av de frågor som möter poliser, sjuksköterskor, socialsekreterare, jurister...

Många barn riskerar tvångsgifte under sommarlovet

2019-05-08 Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade under utlandsresor. Många kommuner känner till problemet, men har inte tillräcklig kunskap för att jobba förebyggande för att hjälpa utsatta. Jämställdhetsmyndigheten deltar därför i en myndighetsgemensam...

Allt fler offer för människohandel identifieras

2019-04-29 262 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2018. Det visar en ny sammanställning inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av...

Stöd till sexköpare i Värmland

2019-04-02 SamtalsAkuten och Krismottagning för män i samarbete med Länsstyrelsen Värmland öppnar en ny KAST-verksamhet (Köpare Av Sexuella Tjänster) i Värmland. KAST-verksamheten vänder sig till vuxna som bor i Värmland och köper sexuella tjänster. Verksamheten är den första i sitt slag utanför...