Nyheter

Ny webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

2021-06-21 I dag, den 21 juni, lanserar Jämställdhetsmyndigheten en webbutbildning som handlar om tre delvis dolda och komplexa samhällsproblem som berör en bred grupp människor. Utbildningen ger en unik samlad bild som bygger på forskning. Den förklarar sambandet mellan prostitution och människohandel och...

Fler offer för människohandel identifieras

2020-04-16 298 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2019. 49 barn var barn. Det visar en ny sammanställning inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. - Könsfördelningen är jämn när det gäller barn, medan kvinnor utgör...

Planerade utbildningar och konferenser är inställda tills vidare

2019-12-02 Planerade utbildningar och konferenser är inställda på grund av rådande omständigheter. Sidan kommer att uppdateras med information kring kommande utbildningar när läget har stabiliserats.

Offer för människohandel ska få mer effektivt stöd och skydd

2019-09-10 Hur kan jag hjälpa den som är offer för människohandel? Hur känner jag igen den som är utsatt för människohandel? Vem har ansvaret? Vilka rättigheter har den som varit utsatt för människohandel i Sverige? Det här är några av de frågor som möter poliser, sjuksköterskor, socialsekreterare, jurister...

Många barn riskerar tvångsgifte under sommarlovet

2019-05-08 Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade under utlandsresor. Många kommuner känner till problemet, men har inte tillräcklig kunskap för att jobba förebyggande för att hjälpa utsatta. Jämställdhetsmyndigheten deltar därför i en myndighetsgemensam...