Ansvar för samordning mot alla former av människohandel

2015-05-04

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län fortsatt uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel. Beslutet kompletterar det uppdrag Länsstyrelsen har för att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Torsdagen den 30 april fattade regeringen beslut om att förlänga Länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet mot alla former av människohandel.

- Människohandel för andra ändamål än sexuella är en högaktuell fråga och vi ser att ett arbete utifrån en helhetssyn på människohandelsproblematiken har varit framgångsrikt. Det är också viktigt att barnrättsperspektivet fortsatt uppmärksammas i uppdraget, och vi är glada för regeringens förtroende, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare för arbetet mot människohandel och prostitution.


Läs mer:

Regeringens pressmeddelande om Länsstyrelsen i Stockholms läns uppdrag