Två nya metodmaterial om människohandel och barn

2015-03-27

Länsstyrelsen har släppt två nya metodmaterial om arbetet med barn som kan vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Metodmaterialen ska leda till att fler barn får det stöd som de behöver – och att fler gärningsmän åtalas och straffas.

– Ett av de stora problemen på det här området är att vi inte ser de tecken på människohandel som faktiskt finns där, säger Charlotta Thorelius på Länsstyrelsens enhet för social utveckling.

Länsstyrelsen i Stockholm har i uppdrag att vara nationell samordnare av arbetet mot människohandel och prostitution.

Inom ramarna för det arbetet har myndigheten bland annat kunnat konstatera att det i dag finns brister inom flera områden när det gäller omhändertagandet av barn som kan misstänkas vara utsatta för människohandel och sexuell exploatering.

– Det handlar delvis om att vi alldeles för ofta inte förstår vilken problematik som ligger bakom barnens situation. Men det handlar även om brister i själva bemötandet, säger Charlotta Thorelius.

Som ett led i arbetet med att motverka detta lanserade Länsstyrelsen två nya metodmaterial i samband med den nationella konferensen om människohandel och sexuell exploatering som genomfördes i Stockholm 23–24 mars. Till materialet har det också producerats två filmer.

Den långa resan – möten med barn som misstänks vara utsatta för människohandel och exploatering handlar om barnens utsatthet och reaktioner vid kontakt med myndigheter, och ges ut i samarbete med Linköpings universitet.

– Metodmaterialet ska ge professionella som möter barnen kunskap om deras utsatthet. Den fokuserar också på fysiska och psykiska reaktioner hos barnen vid kontakter med myndigheten. Målet är att fler barn ska få rätt hjälp, men också att fler gärningsmän ska kunna åtalas och straffas, säger Ingrid Åkerman, expert på barnrättsfrågor och projektledare för arbetet. 

Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel är tänkt att bidra till att fler offer för människohandel upptäcks och får det stöd och skydd som de har rätt till. Metodmaterialet, som ges ut i samarbete med Unicef, finns sedan tidigare och ges nu ut i en omarbetad version.

– Att identifiera barn som potentiella offer för människohandel kan vara svårt, även för den som jobbat länge med dessa frågor. Vi har stora förhoppningar om att metodmaterialet ska bidra med bra verktyg för personer som jobbar inom socialtjänst, polisen, hälso- och sjukvård, boenden, på Migrationsverket, som gode män eller inom frivilligorganisationer, säger Charlotta Thorelius.


Ladda ner eller beställ publikationer:

Den långa resan – möten med barn som misstänks vara utsatta för människohandel och exploatering

Kan det vara människohandel? Kortfattad information för myndigheter med flera som kan komma i kontakt med barn som utsatts för människohandel