Antal anmälda människohandelsbrott ökade under 2015

2016-10-25

Antalet anmälda brott om människohandel ökade under 2015 samtidigt ledde endast en av dem till fällande dom. Polismyndigheten beslutade därför att göra en genomlysning av nedlagda förundersökningar om människohandel för att få svar på om samtliga nödvändiga åtgärder vidtagits för att utreda brotten.

 

Enligt polisens lägesrapport för 2015 ökade människohandel för sexuella ändamål markant under 2015 (58) jämfört med 2014 (31). Migrationsverket stod för 20 av de 58 anmälda brotten under 2015 och i dessa fall var närmare hälften av brotten begångna i ett annat land än Sverige.

Antalet anmälda brott om människohandel för tiggeri ökade även under 2015, och det var främst offren själva eller någon utomstående exempelvis en frivilligorganisation som anmälde brotten till polisen.

Av samtliga anmälda brott om människohandel (180) under 2015 ledde endast en förundersökning om människohandel för sexuella ändamål fram till fällande dom. Polismyndigheten beslutade därför att göra en genomlysning av nedlagda förundersökningar om människohandel för att få svar på om samtliga nödvändiga åtgärder vidtagits för att utreda brotten. En sådan genomlysning antas kunna ge svar på eventuella brister i resurser, kompetens och arbetsmetoder inom polisen, och ligga till grund för att ta fram en handlingsplan och en metodhandbok i syfte att förbättra och effektivisera arbetet mot människohandel och därtill relaterade brott.