Förnyat uppdrag mot människohandel och exploatering av barn

2016-06-30

I regeringens nya handlingsplan får Länsstyrelsen i Stockholm fortsatt mandat att samordna arbetet och stötta kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter och idéburna organisationer i deras arbete mot människohandel och exploatering av barn.

Inom handlingsplanen - till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, återfinns 23 åtgärder där regeringen bland annat ger Länsstyrelsen i Stockholm uppdrag att göra en systematisk granskning av samtliga polisanmälningar om misstänkt människohandel med barn under perioden 2015-2016. Men även att fortsätta informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med resande samt barnhemsturism.