Ny kampanj sätter fokus på efterfrågan av sexuella tjänster

2016-10-18

Nu startar kampanjen Du avgör!, som syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster. Kampanjen uppmärksammar efterfrågan av köp av sex och ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende. Kampanjen startar samtidigt som EU:s dag mot trafficking och människohandel den 18 oktober äger rum.

 

Kampanjen "Du avgör!" sker på uppdrag av regeringen och genomförs i samarbete mellan landets länsstyrelser, ett 20-tal ideella organisationer och de myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel.

– Sverige har sedan 1999 en lagstiftning som kriminaliserar sexköp. Lagen är ett viktigt verktyg för att förhindra att personer utsätts för prostitution och människohandel, säger Patrik Cederlöf, Nationell samordnare mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm.

Den senaste kartläggningen av Länsstyrelsen i Stockholms visar att 7,5 procent av svenska män någon gång under sitt liv har köpt sexuella tjänster. Under 2014 uppger 0,8 procent av de svenska männen att de köpt sexuella tjänster.

– Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Nu är det hög tid att lagen prioriteras och efterföljs. Med kampanjen "Du avgör!" riktar vi ljuset mot den som bär det yttersta ansvaret – sexköparen, säger Patrik Cederlöf.