Ny manual för stöd till människohandelsoffer

2016-05-16

Manual för stöd till människohandelsoffer

De som i sitt yrke kan komma i kontakt med personer som blivit utsatta för människohandel kan nu få hjälp att agera genom Länsstyrelsens ”Manual vid misstanke om människohandel”.

– Manualen talar om vilket ansvar för stöd och skydd olika myndigheter har och hur Länsstyrelsens Hotline fungerar, säger Endrit Mujaj, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.
 

Länsstyrelsen i Stockholm har rollen som nationell samordnare i arbetet mot prostitution och människohandel.  Den nya publikationen "Manual vid misstanke om människohandel" tar avstamp i lagstiftningen och i det operativa arbete som görs för att ge grundläggande skydd och stöd till personer drabbade av människohandel.
 

– Tanken är att yrkesverksamma som kan komma i kontakt med människohandelns offer, exempelvis socialtjänst, polisen, advokater, frivilligorganisationer eller myndigheter, ska kunna använda manualen i sin dagliga yrkesutövning, säger Endrit Mujaj.
 

I manualen förklaras:

  • vilket ansvar myndigheter har när det gäller stöd och skydd till offer för människohandel

  • hur yrkesverksamma kan agera vid direkta människohandelsärenden

  • vilket operativt metodstöd som finns genom Länsstyrelsens Hotline
     

Manualen gör att Sverige nu uppfyller EU-direktivet från 2011, att varje land ska etablera ett system för hur offer för människohandel ska kunna få skydd och stöd – en "National Referral Mechanism". Det har också rekommenderats av Europarådets expertgrupp för bekämpande av människohandel (GRETA).


– Sverige är det första landet i Norden som har upprättat ett sådant system. Och vi ser att behovet är stort. Erfarenheterna av människohandelsärenden varierar mycket mellan kommunerna, säger Endrit Mujaj.


Manualen är framtagen i nära samverkan med International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) och yrkesverksamma inom Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Migrationsverket, Mikamottagningarna, Regionskoordinatorerna mot människohandel, Plattformen Civila Sverige mot människohandel och yrkesverksamma inom socialtjänsten.


Beställ "Manual vid misstanke om människohandel"