På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker

2016-11-18

De senaste tre och ett halvt åren har 1829 ensamkommande asylsökande barn försvunnit i Sverige. Det visar rapporten ”På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker” som tagits fram på uppdrag av länsstyrelserna.
 

På flykt och försvunnen


Statistiken visar att fyra procent av alla ensamkommande asylsökande barn som Migrationsverket anvisade till kommunerna under perioden 2013 till och med maj 2016 var registrerade som avvikna den 31 maj 2016. Kartläggningen visar att en stor del av kommunerna anger att de inte vet i vilken utsträckning prostitution och människohandel kan vara orsaken till avvikelsen. Andra kommuner väljer att inte svara på frågan.

Samtidigt visar en tidigare kartläggning att ensamkommande barn i ankomstskedet är en särskild riskgrupp när det kommer till människohandel. Det förekommer exempelvis att barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare blir, eller riskerar att bli, exploaterade av samma person som smugglat dem till landet. Ibland har detta skett innan barnen kommer i kontakt med svenska myndigheter.

Nedan berättar en flicka om hur hon blivit utsatt under resan till Sverige och den första tiden
i landet (Hämtat från Rapporten - På flykt och försvunnen).

”När jag kom hem efter att ha varit ute och vaktat djuren var det en fest i mitt hem och jag förstod att det var mitt bröllop. Då drack jag ett gift för jag ville inte leva. Min moster rymde iväg med mig till en läkare. När jag kom hem igen så sa mamma att jag ändå måste gifta mig med den gamla gubben. Min moster hjälpte mig att rymma. Hon lämnade mig till en kvinna som tog mig till ett stort land. I det stora landet lämnade kvinnan mig till en man som gömde mig där i ca sex månader. Det är svårt att komma ihåg hur länge det var. Det kom en man dit som tog ett foto av mig och tog mina fingeravtryck.  

Sedan flög jag till Sverige med en annan man. När vi kom till flygplatsen i Sverige tog en man mitt pass och lämnade över mig till en annan man som väntade på flygplatsen. Jag bodde hos den mannen i några månader. Jag vet inte var han kom ifrån, men han pratade inte mitt språk så bra. Sedan kom jag till en annan man. Alla männen var snälla mot mig. Den tredje mannen tog mig till Migrationsverket.  

Migrationsverket skickade mig till ett ungdomshem men efter två dagar fick jag åka tillbaka till Migrationsverket. De sade att det är något som inte stämmer. De sa att jag var 18 år och att jag kommit från det stora landet. Boendet jag varit på var för yngre barn så de skickade mig till ett annat boende. Där var jag i sju månader.  
Migrationsverket sa att jag har varit i Spanien och att jag måste åka till Spanien. Men jag har aldrig varit i Spanien. Jag ville stanna i Sverige. Migrationsverket sa att om du inte infinner dig kommer vi att arrestera dig. Jag blev mycket rädd och gömde mig.” 

-Flicka (Stockholms stadsmission, projektet BABA)