Rapport - inkomna ärenden via hotline 2015

2016-08-15

Under 2015 inkom 68 ärenden till Hotline, varav 32 av dem gällde barn som exploaterats för bland annat sexuella ändamål, kriminalitet, tiggeri och tvångsarbete i Sverige.

Flertalet ärenden gällde personer som utsatts för flera typer av exploatering, så som sexuella ändamål, tiggeri eller kriminalitet. 32 av ärendena gällde personer under 18 år.

De personer som har utsatts för exploatering kom bland annat från; Sverige, Rumänien, Bulgarien, Marocko, Eritrea, Somalia, Afghanistan med flera.

Hotlinen drivs av Länsstyrelsen i Stockholm, den samordnande aktören mot människohandel och prostitution nationellt.

​Genom NMTs hotline kan yrkesverksamma och ideella organisationer som arbetar med människor som är eller misstänks vara utsatta för människohandel få råd och stöd.

Ring 020 390 000 vid misstanke av människohandel.