Visa resekurage – säg vad du såg!

2016-12-07

Hundratusentals svenskar förväntas resa utomlands under jul och nyår. Nu uppmanas utlandsresenärer att ta med sitt civilkurage på resan – sitt resekurage – och anmäla misstänkta sexuella övergrepp mot barn via resekurage.se, ett nationellt samarbetsprojekt.

​Många barn far illa och utnyttjas sexuellt av turister. Därför pågår initiativet Resekurage med den digitala plattformen resekurage.se för att informera om sexuella övergrepp i samband med semester utomlands.

 

 

Många svenskar bevittnar sexuella övergrepp på barn under resor men få vet hur brotten ska anmälas. I år har nio kända personer engagerats som resekurageledare och fungerar som ambassadörer för projektet – bland andra Patrik Sjöberg, Elaine Eksvärd, Maria Montazami och Christer Fuglesang.

– Det är viktigt att använda sitt resekurage om man bevittnar att barn far illa eller misstänker att de utsätts för sexuella övergrepp. Polisen är beroende av allmänhetens tips för att kunna ställa fler förövare inför rätta, säger Petra Tammert Seidefors, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Det är viktigt att träna sitt resekurage, det kan göras med ett enkelt test på resekurage.se.

Initiativet Resekurage grundar sig på ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet är att informera om att sexuella övergrepp på barn förekommer i samband med turism och resande, och att förövare kan dömas både i utlandet och i Sverige. Uppdraget har utvecklats till ett långsiktigt projekt för att öka kunskapen om sexuella övergrepp på barn i utlandet.

Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Polisen, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt World Childhood Foundation.