Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

2017-07-05

4 av 5 barn på barnhem har minst en förälder i livet. Antal barnhem ökar lavinartat i världen. Speciellt i närheten av turistorter i motsatts till de fattiga delarna i länderna.

I ljuset av detta anordnade det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm tillsammans World Childhood Foundation och Erikshjälpen seminariet: Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet, under Almedalsveckan.


Childhood har tillsammans med sina samarbetspartners kartlagt antalet barnhem i Haiti, Uganda, Sydafrika, Nepal och Kambodja. På Haiti har antalet barnhem ökat från 300 till 752 under de tre senaste åren. I Uganda är endast 1% av barnhemmen finansierade av staten – resterade av medel från näst intill uteslutande utländska organisationer och givare. Majoriteten av barnhemmen i länderna är inte registrerade och har därför inte tillsyn från myndigheterna i landet. Detta är gynnsamt för korruption. Risken för övergrepp på barnen ökar även då man ser att exempelvis de volontärer eller turister som besöker eller arbetar på barnhemmen inte kontrolleras.

Länsstyrelsen i Stockholm har inom ramen för sitt nationella samordningsuppdrag mot människohandel med barn, ett specifikt uppdrag att informera allmänheten om sexuell exploatering av barn i samarbete med turism och resande samt barnhems- och volontärturism. Tidigare har kampanjen resekurage.se tagits fram men nu ska även en dokumentärfilm lanseras i höst för att informera och uppmärksamma problematiken – Turisterna och barnen.
 


Utdrag från filmen Turisterna och barnen som lanseras i höst. I filmen intervjuas, Debora Comini - UNICEF Country representative i Kambodja.

Läs mer

Besök även Barnhemskollen.se som är ett initiativ framtaget av Erikshjälpen och Childhood.