Du avgör! – De stöttar kampanjen mot sexköp

2017-02-21

Den riksomfattande kampanjen mot sexköp får stöd från en rad kända ansikten som engageras i kampanjen.

 

– Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Med kampanjen riktar vi ljuset mot den som bär det yttersta ansvaret – sexköparen, säger Anna Ekstedt, tillförordnad nationell samordnare mot prostitution och människohandel.

Kampanjen Du avgör! visas på samtliga SF-biografer i landet och flera kända personer har nu engagerats och kommer informera om och visa sitt stöd under #duavgör – där ibland; Mikael Spreitz, Musse Hasselvall, Fredrik Rydman, Micael Dahlen, Luis Lineo och Jonas Lundgren.

"Nu är det hög tid att lagen prioriteras"  

Under 2016 har det Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) vid Länsstyrelsen i Stockholm varit involverade i 92 ärenden och på olika sätt bistått personer som misstänks ha varit utsatta inom människohandel för sexuella ändamål i Sverige, varav 22 fall var barn.

– Sverige har sedan 1999 en lagstiftning som kriminaliserar sexköp. Lagen är ett viktigt verktyg för att förhindra att personer utsätts inom prostitution och för människohandel. Nu är det hög tid att lagen prioriteras och efterföljs, säger Anna Ekstedt.

Den senaste kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Stockholm visar att 7,5 procent av svenska män någon gång under sitt liv har köpt sexuella tjänster. Under 2014 uppgav 0,8 procent av de svenska männen att de köpt sexuella tjänster under det senaste året.

– Ofta har inte personer som köper sex kunskap om att det finns hjälp att få. Det är först när de börjar söka efter råd och stöd på nätet och hittar vår verksamhet som det blir tydligt. Det kan också upplevas som svårt att ta steget att söka hjälp då många känner skuld och skam och har en rädsla för att ens partner eller anhöriga ska få vetskap om vad som skett. säger Elin Johansson på Kompetenscentrum Sexuella Tjänster (f.d. Mika Malmö), Malmö stad.

Vill påminna om förbudet mot sexköp

Du avgör! grundar sig på ett regeringsuppdrag till länsstyrelserna. Syftet är att uppmärksamma efterfrågan, påminna om det svenska förbudet mot sexköp och kopplingarna till organiserad brottslighet och människohandel. Men även att ge information till personer som köper sex kring befintliga stödverksamheter för att kunna förändra sitt beteende.

Kampanjen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, polis, socialtjänst, åklagare och migrationsverk genom Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt Plattformen Civila Sverige mot människohandel.