Flertal seminarier om människohandel i Almedalen 2017

2017-06-27

Under årets upplaga av Almedalsveckan, den 2–9 juli, medverkar det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen Stockholm i ett flertal av det officiella programmets seminarier. Människohandel med barn, barnhemsturism och tvångsarbete är några ämnen som kommer belysas tillsammans med ett flertal experter på området.

Onsdag 5 juli

Europeiskt bistånd till de fattigaste EU-medborgarna ­– k­­vinnorna och den dubbla utsattheten

Kvinnor är en särskilt utsatt grupp bland de fattiga EU-medborgarna. Dels genom krav från den egna gruppen, men även från andra normer. Sexuellt utnyttjande och heder drabbar kvinnorna extra hårt. Har vi tillräcklig kunskap om deras verkliga situation för att kunna erbjuda rätt stöd? Arrangör: Svenska ESF-rådet
Tid: Klockan 8.00–8.55 (5/7)
Plats: Hästgatan 2
Medverkande från NMT: Anna Ekstedt, juridisk expert människohandel

Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

Antalet barnhem i världen ökar lavinartat, speciellt i turisttäta områden. Denna utveckling drivs i hög grad av finansiering från västvärlden. Barn på institution löper ökad risk för övergrepp och barnhemsturismen är ett växande problem. Är vi beredda att ompröva bilden av det gulliga barnhemmet? Arrangör: Erikshjälpen, Childhood, NMT vid Länsstyrelsen Stockholm
Tid: 10.00–10.45 (5/7)
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6
Medverkande från NMT: Anna Ekstedt, juridisk expert människohandel

Torsdag 6 juli

Tvångsarbete och människohandel ökar i Sverige – hur kan vi stoppa detta?

Statistik visar tydligt att antalet misstänkta fall av människohandel för tvångsarbete ökar i Sverige. Vilken roll spelar fackförbund och myndigheter på denna mörka marknad? Arrangör: LO, NMT vid Länsstyrelsen Stockholm
Tid: Klockan 16.00–17.00 (6/7)
Plats: Hamnplan 3D
Medverkande från NMT: Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel

Människohandel med barn – vem bryr sig?

När ett barn blir utsatt för människohandel i Sverige är myndigheternas uppdrag att ge stöd och skydd till barnet och lagföra gärningspersonerna. Så är inte alltid fallet i dag och frågan är varför? Länsstyrelsen i Stockholm genomförde på uppdrag av regeringen en genomlysning av polisanmälningar med människohandel med barn under åren 2015-2016. Den visar att endast en av 68 polisanmälningar ledde till åtal.

Samtal med  författaren Katia Wagner kring hennes kontakter med barn utsatta för människohandel och exploatering i Sverige och vikten av att myndigheter säkerställer deras skydd. Polisen Christian Frödén som har i uppdrag att arbeta mot ensamkommande barn i riskmiljö medverkar också på seminariet. Arrangör: NMT vid Länsstyrelsen Stockholm
Tid: 16.10–16.50 (6/7)
Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Medverkande från NMT: Anna Ekstedt, juridisk expert människohandel