Kampanj mot sexköp visas på svenska biografer

2017-02-10

På landets biografer visas just nu kampanjen Du Avgör!, som syftar till att uppmärksamma och förhindra köp av sexuella tjänster.

– Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Med kampanjen riktar vi ljuset mot den som bär det yttersta ansvaret – sexköparen, säger Anna Ekstedt, Tf. Nationell samordnare mot prostitution och människohandel.

Du avgör! uppmärksammar efterfrågan, påminner om det svenska förbudet mot sexköp och kopplingarna till organiserad brottslighet och människohandel. Men ger även information till personer som köper sex kring befintliga stödverksamheter för att kunna förändra sitt beteende.

- Ofta har inte personer som köper sex kunskap om att det finns hjälp att få. Det är först när de börjar söka efter råd och stöd på nätet och hittar vår verksamhet som det blir tydligt. Det kan också upplevas som svårt att ta steget att söka hjälp då många känner skuld och skam och har en rädsla för att ens partner eller anhöriga ska få vetskap om vad som skett. säger Elin Johansson på Kompetenscentrum Sexuella Tjänster i Malmö.

I Stockholm och Göteborg finns även verksamheterna KAST (Köpare av sexuella tjänster) som vänder sig till dem som köper sexuella tjänster, funderar kring sexköp, eller känner att de upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende. Mottagningarna erbjuder stöd för att bryta ett destruktivt sexuellt beteende.

Den senaste kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Stockholm visar att 7,5 procent av svenska män någon gång under sitt liv har köpt sexuella tjänster. Under 2014 uppgav 0,8 procent av de svenska männen att de köpt sexuella tjänster under det senaste året.

- Viljan och efterfrågan av att köpa sex kan ofta vara en strategi för att trycka bort stor stress, dåligt mående eller svårigheter i sin relation. Personer vi möter berättar att det är som en strategi för att må bättre i stunden, istället blir ett flyktbeteende som på lång sikt gjort att man mår sämre, menar Elin Johansson.

Kampanjen Du avgör! genomförs utifrån ett regeringsuppdrag i samarbete mellan landets länsstyrelser, Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel och ett 20-tal ideella organisationer.

- Kampanjen fokuserar på efterfrågan men såklart är det också av yttersta vikt att uppmärksamma situationen för de som befinner sig inom prostitution eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Kampanjsidan tillhandahåller kontakter dit personer som säljer sex kan vända sig för hjälp och stöd, avslutar Anna Ekstedt.

Läs mer om kampanjen på www.duavgör.se