Människohandelns olika ansikten - Nationell heldagskonferens

2017-09-05

Länsstyrelsen i Stockholm, bjuder in till den nationella konferensen – Människohandelns olika ansikten den 27 november. Konferensen fokuserar på alla former av människohandel och bjuder på spännande och aktuella föredrag.

Konferensen har fokus på det operationella arbetet i både myndighet och frivilligorganisationer, från både ett nationellt och internationellt perspektivt. Konferensen riktar sig till dig som kan komma i kontakt med personer utsatta för människohandel i form av sexuell exploatering, tvångsarbete, tiggeri, krigstjänst och/eller organhandel. Syftet är att ge dig ökad kunskap, inspiration och bättre verktyg i ditt fortsatta arbete. Hur möter vi bäst människohandels nya exploateringsformer och de utmaningar det innebär?

 

Läs mer och anmäl dig till konferensen