Manual vid misstanke om människohandel på engelska

2017-01-23

Manual vid misstanke om människohandel finns nu även på engelska - National Referral Mechanism. Syftet med manualen är att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.

Beställ manualen i tryckt format
 

I manualen förklaras:

  • vilket ansvar myndigheter har när det gäller stöd och skydd till offer för människohandel

  • hur yrkesverksamma kan agera vid direkta människohandelsärenden

  • vilket operativt metodstöd som finns genom Länsstyrelsens Hotline: 020 390 000

Manualen gör att Sverige uppfyller EU-direktivet från 2011, att varje land ska etablera ett system för hur offer för människohandel ska kunna få skydd och stöd – en "National Referral Mechanism". 


Manualen är framtagen i nära samverkan med International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) och yrkesverksamma inom Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, Migrationsverket, Mika-mottagningarna, Regionskoordinatorerna mot människohandel, Plattformen Civila Sverige mot människohandel och yrkesverksamma inom socialtjänsten.