Ny dokumentär - Turisterna och barnen

2017-12-20

Runt 80 procent av alla barn som bor på barnhem runt om i världen har minst en förälder i livet. Antalet barnhem har i flera länder ökat kraftigt, däribland Kambodja där antalet barnhem har ökat med 250 procent de senaste tio åren samtidigt som fattigdomen i landet har gått ner.

Under våren initierade Länsstyrelsen i Stockholm, inom ramen för sitt nationella uppdrag att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande, en studieresa till just Kambodja för att samla information om barnhemsturism. På resan fanns även filmaren David Wikdahl som med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm tog fram dokumentärfilmen Turisterna och barnen.

 

”Idag blomstrar turismen och ekonomin har fått ett uppsving. Men samtidigt är det något som förbryllar. Det är något mer som ökar i landet: Antalet barnhem. Det har visats sig att åttio procent av barnen inte alls är föräldralösa. Ibland finns det andra drivkrafter bakom barnhemmens existens – som att tjäna pengar – och i vissa fall en möjlighet till sexuella övergrepp. Det här oroar en del, men barnhemsturismen fortsätter med god fart. Så vi frågar oss. Hur hänger egentligen turismen och barnhemmen ihop?” – Utdrag från filmen Turisterna och barnen.

Många som besöker barnhem på en semesterresa, skänker pengar eller arbetar som barnhemsvolontär är oftast inte medvetna om att majoriteten av barnen på barnhem har minst en förälder i livet. Under det senaste decenniet har antalet barnhem i Kambodja ökat med 250 procent. Ett flertal studier tillsammans med lokala erfarenheter visar att ökningen i princip helt drivs av pengar från västvärlden och att det finns en dokumenterad koppling till resande och turism.


Syftet med filmen är att informera allmänheten om barnhemsturismen, få personer att tänka till före de reser, att inte besöka barnhem som turistattraktion eller för den delen volontärarbeta på barnhem, säger Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel.


FN:s riktlinjer för omhändertagande av barn hävdar att institutionsvård ska ses som sista alternativ, att fattigdom inte är ett skäl till omhändertagande samt att barn under tre år aldrig ska placeras på institution. Detta för att forskning visar att uppväxt på barnhem kan leda till brister i barnets fysiska, känslomässiga och sociala utveckling. Barn som är uppvuxna på institution har ofta anknytningsproblem, svårt att anpassa sig i samhället och har sämre hälsa och utbildning.


Barnhem är ingen bra miljö för barn att växa upp i. Barn som växer upp på barnhem löper dessutom risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp, då de allt som oftast inte har trygga vuxna i sin närhet som kan skydda och stärka dem, säger Patrik Cederlöf.

Se dokumentären Turisterna och barnen

 

Filmen kan också ses på URskola där du även har möjlighet att dela filmen eller skapa korta klipp för presentationer eller liknande. Besök URskola >>