Ny utbildning ska öka medvetenheten kring människohandel med barn

2017-04-06

Människohandel med barn

Hur identifierar man ett barn som är offer för människohandel? Hur ska barnet få det stöd som det behöver och har rätt till? För att ge ökad kunskap om människohandel med barn och unga lanseras nu en ny webbutbildning, som främst riktar sig åt dem som kan komma i kontakt med utsatta barn i sina arbeten.

​Det är länsstyrelserna och nätverket Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT), som tillsammans har tagit fram den webbaserade introduktionsutbildningen: Människohandel med barn och unga. Syftet är att ge grundläggande kunskap om vad människohandel med barn är samt hur det går att identifiera, agera och ge stöd åt ett barn som är utsatt för människohandel i någon form.

– Vi vet att många barn är utsatta för människohandel för olika ändamål i Sverige, men det finns också ett mörkertal. Vanligtvis berättar inte barnen på en gång vad de utsätts för och ofta finns en lojalitet till den eller de vuxna som utnyttjar barnet. För att kunna upptäcka och skydda barn från fortsatt exploatering är det viktigt att ha kunskap om brottet människohandel, säger Charlotta Thorelius, Utvecklingsledare vid NMT, en del av länsstyrelsen i Stockholms län

 

Människohandel med barn 2

Webbutbildningen riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som utsätts för människohandel och sexuell exploatering. Även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri och tar cirka 90 minuter att genomföra. Registrera dig och påbörja utbildningen: Människohandel med barn

Människohandel med barn

Människohandel med barn pengar

Människohandel är vår tids slaveri och ett globalt fenomen. Människohandel med barn innebär en enorm utsatthet och allvarlig kränkning av barnets rättigheter. Gärningsmännen exploaterar barnen på många olika sätt, till exempel genom sexuella ändamål, kriminalitet, tvångsarbete och tiggeri.

Kartläggningar av människohandel med barn, som Länsstyrelsen Stockholm genomförde 2012 och 2015, visar att det finns misstankar om att hundratals barn utnyttjas i Sverige samtidigt som mörkertalen antas vara höga. Inte sällan flyttas barnet runt mellan olika städer i landet för att myndigheter ska få svårare att ingripa. Därför är det viktigt att myndigheter agerar skyndsamt när de får indikationer på att ett barn kan vara utsatt för människohandel, annars är risken stor att barnet försvinner och att exploateringen fortsätter.