Nytt material om sex mot ersättning

2017-10-16

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett utbildningsmaterial om unga killar som har sex mot ersättning.

Ladda ner: Jag vill inte tystas längre - att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning

- De här personerna är osynliggjorda av samhället och de personer som möter unga. Vår förhoppning är att materialet kan vara ett stöd för yrkesverksamma så att de blir bättre på att se och ge stöd till dessa unga, säger Madeleine Söderberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

- Med det här materialet vill vi ge en röst till de ciskillar och transpersoner som upplever att ingen lyssnat, att de blivit missförstådda, att de inte fått utrymme att berätta eller att de på annat sätt blivit osynliggjorda eller tystade, säger Madeleine Söderberg.

Syftet med materialet är att yrkesverksamma som möter unga ska få ökad kunskap om ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är också att förmedla kunskap om hur yrkesverksamma kan se och möta dessa unga.

Läs mer

Läs mer på Länsstyrelsen i Jönköpings läns sida.