Ägarskap och samverkan i fokus när regeringens handlingsplan diskuterades

2018-10-17

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna spridningen av kunskap och metoder i arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Under gårdagen bjöds aktörer och myndigheter in som har, eller har haft, uppdrag i handlingsplanen under 2016 till 2018.

 

Varje representant fick möjlighet att lyfta just sin del av handlingsplanen samt vilka möjligheter och hinder som uppkommit, för att därefter skapa insiktsfulla rundabord-samtal där huvudfokus riktade in sig på hur vi skapar förutsättningar för framgång. Ägarskap, samverkan och tid var några av de villkor som diskuterades.

Myndigheter och aktörer som närvarade:

Jämställdhetsmyndigheten, Utrikesdepartementet, Socialdepartementet, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Allmänna barnhuset, Polismyndigheten, Skolverket, Barnafrid, Länsstyrelsen i Stockholm, CBSS, BRÅ, SPSM och ANOVA Karolinska.