CBSS bjöd in till samtal om människohandel

2018-04-10

Endrit Mujaj, CBSS, Ninna Mörner, Civila Sverige mot människohandel och Petra Tammert Seidefors, Jämställdhetsmyndigheten.

Representanter från en rad myndigheter och organisationer samlades i Stockholm i veckan för rundabordssamtal kring arbetet mot människohandel.

Mötet arrangerades som ett led i EU-projektet TRAM,Trafficking along migrant routes, som leds av bland annat Östersjöstaternas råd, CBSS.

Samtalen handlade till stor del om existerande stöd- och skyddsåtgärder för offer för människohandel - papperslösa, asylsökande, flyktingar, ensamkommande barn och andra sårbara tredjelandsmigranter.

Syftet var att kartlägga metoder och utmaningar kring identifiering av offer för människohandel, för att tillsammans fortsätta arbetet med att lägga en grund för förbättrat skydd och stöd till offer från tredje land.

Jämställdhetsmyndigheten presenterade sitt arbete med bland annat stödtelefon för yrkesverksamma och återvändandeprogrammet, som drivs tillsammans med IOM, International Organization for Migration.