Effektivare stöd till offer för människohandel

2018-09-24

Tre regionkoordinatorer är nu på plats i Region Öst. Därmed finns ett heltäckande nätverk av regionala experter över hela landet som kan förstärka arbetet mot människohandel och prostitution.

Illustration av den formaliserade stödprocessen för människor som utsätts för människohandel

Regionkoordinatorerna ingår i det nationella metodstödsteamet mot människohandel och prostitution (NMT) som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Koordinatorernas uppdrag är att bistå andra myndigheter i landet med samordning och expertkunskaper för stöd till utsatta personer.

I september tillträdde Johan Landstedt tjänsten som regionkoordinator i Region Öst, med placering i Norrköping. Tillsammans med kollegorna Lena Pettersson och Charlotte Edman i Jönköping ska han hantera ärenden i Södermanland, Östergötland och Jönköpings län.

– Nu först handlar arbetet om att skapa kontakter och bygga nätverk. Det är viktigt att visa att vi finns, att kunskapen om oss sprids. Vi erbjuder också föreläsningar om frågor som arbetet mot prostitution och människohandel, säger 40-årige Johan Landstedt.

Johan Landstedt är socionom och jobbar till vardags på socialförvaltningen i Norrköping. Han har lång erfarenhet av socialt arbete i olika former, med såväl utsatta barn som vuxna.

Förutom samarbete med polisen och socialförvaltningar i andra kommuner, ingår i jobbet som regionkoordinator att hålla kontakt med sjukvården, migrationsverket, tolkar och frivilligorganisationer. Personer som utsatts för människohandel i olika former ska få den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till.

– Den största utmaningen som regionkoordinator är att man måste jobba på flera fronter, med flera myndigheter samtidigt, utan att själv vara del av dessa myndigheter, säger Johan Landstedt.

 

Regionkoordinatorer:

  • finns i de sju regionerna Bergslagen, Stockholm, Mitt, Nord, Syd, Väst och Öst. 
  • är anställda inom socialtjänsten i respektive kommun och ingår i NMT, Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel, som drivs av Jämställdhetsmyndigheten.
  • koordinerar arbetet i regionen och har ett nära samarbete med andra myndigheter och organisationer.
  • är en resurs för yrkesverksamma som hanterar misstänkta fall av människohandel.
  • kan ge information om rättigheter till stöd och samordna hjälpinsatser.
  • kan ge direkt stöd till personer som har blivit utsatta för människohandel.
  • kan vara behjälpliga i planeringen av ett tryggt återvändande till hemlandet för den utsatta.
     

Ladda ner broschyr: Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel.