Fokus på barnhemsturism och volontärarbete på barnhem

2018-04-02

Ur filmen "Turisterna och barnen"

Vid årsskiftet gick det nationella uppdraget att samordna arbetet mot människohandel i Sverige över från länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. I uppdraget ingår ett specifikt uppdrag att samordna arbetet mot sexuell exploatering och människohandel med barn.

I filmen Turisterna och barnen, som bland annat finns på UR Skola, reser en grupp med representanter från länsstyrelsen i Stockholm, Polismyndigheten, World Childhood Foundation och Ecpat till Kambodja.

Antalet barnhem i Kambodja har ökat kraftigt i takt med att turismen har ökat.

Anna Ekstedt, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och tidigare tf nationell samordnare mot prostitution och människohandel, var med på resan. Hon berättar:

- I Kambodjas största turiststad Siem Riep har antalet barnhem ökat från 29 till dryga 80 de senaste åren. Turister erbjuds att besöka barnhem för att ”förstå kulturen i landet” och tror att de gör något gott genom sitt besök och genom att skänka pengar till verksamheten. De flesta besökare gör det här med goda intentioner, men missar att se att de kan bidra till en handel med barn. Barnen blir inte bara ” turistobjekt” som utsätts för att det kommer busslaster med turister och besöker dem dagligen. De riskerar också att utsättas för övergrepp om barnhemmen drivs av oseriösa aktörer.

- Institutioner tjänar pengar på att placera barn på barnhem, samtidigt som man skapar föräldralösa barn genom att de tas ifrån sina föräldrar mot olika former av ersättning, i familjens tro om att de ska få ett bättre liv. Studier visar att runt 80 procent av barnen har minst en förälder i livet.

Filmen handlar om situationen i Kambodja. Hur ser det ut i resten av världen?

- Vi valde att åka till Kambodja för att vi visste att den här problematiken förekommer och allt mer har uppmärksammats där. Det är positivt att se att förändringar nu så långsamt verkar vara på gång. Vi vet dock att samma problematik finns i flertalet andra turisttäta länder, vilket studier från bland annat Uganda, Nepal och Thailand visar.  

- USA har i sin årliga rapport om människohandelssituationen i världen, US Trafficking in Persons Report från 2017, konstaterat att barnhemsturism bidrar till människohandel med barn.

Filmen berör även volontärer - hur ska man tänka om man vill åka iväg som volontär?

- Väldigt många svenska ungdomar åker som volontärer under korta perioder och inte minst till barnhem. Som volontär kan man bidra med en massa saker om man har rätt kompentens för uppdraget och de är dessutom lärorikt för individen. Volontärer till barnhem är en annan sak. Där handlar det inte minst att som volontär rannsaka sig själv, om man har relevant barnkompetens, och ta reda på mer om barnhemmet och varför barnen är där - för att försäkra sig om att man inte bidrar till en oseriös exploatering av barn, och att det rör sig om barn som kanske inte ens borde bo på barnhem.  Utifrån FN:s barnkonvention måste barnens bästa alltid vara i fokus.

Se dokumentären Turisterna och barnen

 

Filmen kan också ses på URskola där du även har möjlighet att dela filmen eller skapa korta klipp för presentationer eller liknande. Besök URskola >>