Individanpassat återvändande avgörande för människohandelsoffer

2018-11-20

Representanter från Jämställdhetsmyndigheten har besökt Bulgarien för att följa upp insatserna som görs för människohandelsoffer inom det så kallade Återvändandeprogrammet, som finansieras av myndigheten. ”För den enskilda personen som återvänder är det avgörande att vi har ett nära samarbete med lokala organisationer för att kunna individanpassa stödet”, säger Catrin Sandman, kvalificerad utredare på myndigheten av prostitution och människohandel.

Representanter från Sverige på plats i Bulgarien

Jämställdhetsmyndigheten finansierar ett återvändandeprogram som drivs av den Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Helsingfors. Återvändandet syftar till att skapa förutsättningar för att utsatta ska kunna lämna prostitution eller annat utnyttjande, minimera riskerna för att de återigen hamnar i handeln vid hemkomsten, minska det mänskliga lidandet och öka känslan av trygghet och säkerhet. Utsatta erbjuds stöd såväl före, under hemresan samt en tid efter hemkomst.

Det var IOM i Helsingfors tillsammans med IOM i Bulgarien som organiserade studieresan. Med på resan var även sex regionkoordinatorer mot människohandel från Socialtjänsten. För flera av dem blev det kära återseenden i byarna som besöktes av personer som fått stöd att återvända genom programmet.

Barnskyddet en gemensam angelägenhet

Under 2018 har 61 personer i Sverige fått stöd genom Återvändandeprogrammet. Av dessa är 46 från Bulgarien. En majoritet av dem som erbjuds stöd vill återvända till sitt hemland så snart som möjligt.

Barn som utsätts för människohandel är en särskilt prioriterad grupp inom Återvändandeprogrammet. Snabba insatser krävs för att utreda om barnet kan återvända till sin familj eller om anhöriga i själva verket är inblandade i människohandeln. Här ser Catrin Sandman förbättringspotential:

Under besöket har vi diskuterat med bulgariska myndigheter hur vi kan få till ett mer effektivt samarbete. Utmaningen för oss idag är att få till kontakten tillräckligt snabbt för korrekta beslut. Vi kommer också att ha fortsatt kontakt med svenska aktörer för att förbättra metoderna för att skydda barnen. Vi för också löpande diskussioner med IOM i Finland kring hur återvändandestödet ska följas upp.
 

Läs hela nyheten på Jämställdhetsmyndighetens webbplats