Jämställdhetsmyndigheten höll seminarie om prostitution och människohandel på Mänskliga Rättighetsdagarna

2018-11-19

Jämställdhetsmyndigheten arbetar brett med att förhindra människohandel, prostitution och exploatering av barn i Sverige. Under ett seminarium vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm berättar tre av myndighetens experter om det pågående arbetet. Ett viktigt fokus är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Sedan 2018 leder och samordnar Jämställdhetsmyndigheten det nationella arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål.

- Vi arbetar på bred front med våldsförebyggande arbete tillsammans med flera andra myndigheter och har en rad metoder och verktyg till vårt förfogande. Det nationella metodstödteamet mot prostitution och människohandel, NMT, är en både strategisk och operativ resurs där vi ger stöd i enskilda ärenden till andra myndigheter, berättar Petra Tammert Seidefors.

Jämställdhetsmyndigheten har även ett särskilt uppdrag att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.  Maria von Bredow har skrivit rapporten ”De kommer alltid att hitta mig. En studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor”, som beskriver hur barn i Sverige utsätts för exploatering och människohandel och ger exempel på hur utsattheten kan se ut:

- En 18-årig pojke som fått avslag på sin asylansökan berättar att han tvingades sova på ett restauranggolv och arbeta gratis i restaurangen. Han menar att det var bättre än de andra alternativen som han ansåg stod till buds: att sälja droger, begå stölder eller prostituera sig. Trots dessa svåra förhållanden lyckades han klara av skolarbetet.

Jämställdhetsmyndigheten deltog med egen monter under samtliga dagar på mässan, dit alla besökare kunde vända sig för frågor och funderingar. Väl på plats delades även mössor och tygkassar ut med budskapet "Du avgör" som är en kampanj mot just prostitution och människohandel.

Läs hela nyheten på Jämställdhetsmyndighetens webbplats