Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen samverkar i podd kring människohandel

2018-11-28

Hur upptäcker socialtjänsten barn som är utsatta för människohandel och exploatering? Och på vilket sätt kan barnen skyddas? I poddavsnittet får du svaret!

Nu kan du lyssna på poddavsnittet "På djupet" där bland annat regionkoordinatorn mot människohandel Jenny Selenius och Maria von Bredow utredare på Jämställdhetsmyndigheten medverkar.

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för att ge stöd i det arbetet och vänder sig primärt till socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Här kan du ta del av vägledningen.

kunskapsguiden.se kan du ta del av samlad information som berör ämnet, bland annat även en webbutbildning om människohandel med barn och unga.