Lettland övertog ordförandeskap inom CBSS

2018-06-19

Under två dagar i juni var Jämställdhetsmyndigheten i Angered värd för ett möte inom Östersjöstaternas råds aktionsgrupp mot människohandel (CBSS Task Force).

Det övergripande målet för CBSS Task Force against Trafficking in Human Beings (TF-THB) är att motarbeta människohandel i Östersjöregionen genom preventiva och skyddande aktiviteter.

Generaldirektör Lena Ag inledde mötet och informerade delegaterna från de 11 medlemsländerna om myndighetens nationella samordningsuppdraget mot alla former av människohandel.

Under mötet lämnade Karin Bengtsson, Socialdepartementet över ordförandeskapet inom aktionsgruppen till Inrikesministeriet i Lettland och Lasma Stabina. Den 1 juli går ordförandeskapet i Östersjörådet över till Lettland efter ett år av svenskt ordförandeskap.