Myndigheterna identifierar fler offer för människohandel

2018-02-18

225 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det framgår av en sammanställning som Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har gjort.

Det är via uppgifter från NMT:s nationella stödtelefon och regionskoordinatorer som antalet offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige har identifierats och sammanställts.

– I många fall handlar det om personer som blir utsatta för flera former av människohandel. Sexuella ändamål och tiggeri är de största orsakerna, säger Charlotta Thorelius, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm, som fram till januari 2018 hade det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och människohandel.

Av de 225 personer som identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel var 108 kvinnor och 61 män, 28 flickor och 28 pojkar. Även 26 medföljande barn till utsatta vuxna identifierades.

Barnen kom i huvudsak från Rumänien, Bulgarien, Marocko, Afghanistan, Sverige och Nigeria och misstänks att i störst utsträckning ha varit utsatta för människohandel för tiggeri, kriminalitet eller sexuella ändamål. De vuxna som identifierades kom främst från Bulgarien, Rumänien, Sverige eller Nigeria.

Antalet personer som av NMT:s nationella stödtelefon och regionskoordinatorer identifierats som offer eller potentiella offer för människohandel ökade under förra året. Motsvarande siffra för 2016 var 150 personer.

Det operativa nätverket Nationellt metodstödteam arbetar aktivt för att förbättra samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer för att tidigt upptäcka och identifiera vuxna och barn som är direkt utsatta för eller riskerar att utsättas för människohandel. NMT består av nyckelaktörer inom Myndighetssverige och leds sedan årsskiftet av Jämställdhetsmyndigheten.

– NMT ger operativt stöd genom hela processen, från identifiering till skyddat boende eller frivilligt återvändande. Det är viktigt att alla aktörer förstår och uppfyller sitt mandat och ansvar, där kan vi vara ett stöd och en samordnande kraft som ser till att den som blivit utsatt får rätt stöd och hjälp, samt att de som begår brott lagförs, säger Patrik Cederlöf, senior utredare mot prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten.

Via den nationella stödtelefonen (telefonnummer: 020 390 000) ges råd och stöd till yrkesverksamma i ärenden gällande människohandel för alla former av exploatering. Vid misstanke om människohandel kan även NMT:s regionskoordinatorer kontaktas, som i sin tur länkar vidare till relevant myndighet regionalt.

Det finns ett mörkertal gällande personer som utsätts för människohandel i Sverige. Siffrorna som presenteras här är inte heltäckande utan innefattar vad NMT, via sina stödfunktioner har identifierat.

Fotnot: Migrationsverket, som ingår i NMT, presenterade tidigare i år en rapport av misstänkta fall av människohandel som myndigheten funnit i sin handläggning.