Ny studie uppmärksammar barn i människohandel och exploatering

2018-03-19

De kan alltid hitta mig

En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens i Stockholms nya rapport som synliggör utsatta barngrupper som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, inom människohandel och exploatering i Sverige.

Läs rapporten: "De kan alltid hitta mig" - Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor

– Det här är inte en kvantitativ undersökning utan en kvalitativ studie där vi ger en röst till de utsatta barnen och uppmärksammar deras livsvillkor. Det är ett viktigt material som ska fungera som ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med stöd- och skyddsinsatser gentemot de här utsatta barngrupperna, säger Maria von Bredow, barnrättsexpert och utredare vid Länsstyrelsen i Stockholm, i en nyhet på myndighetens webbplats.

Det var i samband med regeringens Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp som Länsstyrelsen i Stockholm fick uppdraget att genomföra studien av barngrupper som är sårbara för exploatering. Grupperna är ensamkommande barn som försvinner, barn i gatusituation, medföljande barn, barn från andra EU-länder samt barn i nätverkshem, barn som är gifta och barn i hushållsslaveri.

Rapporten överlämnades till regeringen den 16 mars.