Många barn riskerar tvångsgifte under sommarlovet

2019-05-08

Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade under utlandsresor. Många kommuner känner till problemet, men har inte tillräcklig kunskap för att jobba förebyggande för att hjälpa utsatta. Jämställdhetsmyndigheten deltar därför i en myndighetsgemensam informationskampanj för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Den återkommande kampanjen Saknad riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skolan och socialtjänsten. Bakom årets informationssatsning står Länsstyrelsen Östergötland, Jämställdhetsmyndigheten, Utrikesdepartementet och Skolverket.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort problem för många barn och unga, och risken att bli förd ur landet för att bli bortgift eller könsstympad ökar inför skolloven.

Det viktigaste är att yrkesverksamma som kommer i kontakt med barn och unga reagerar om de misstänker att någon utsätts för våld och förtryck eller saknas vid skolstart. Det handlar om rätten till ett eget liv utan våld och förtryck, om rätten till utbildning och om att alla barn och unga ska skyddas från barn- och tvångsäktenskap, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Stora skillnader i kunskap över landet

Det finns redan stora möjligheter med befintlig kunskap och lagstiftning att ge stöd och skydd i förebyggande syfte. Det är betydligt svårare att hjälpa när barn och unga redan har förts utomlands.

Det stora problemet är att många kommuner saknar rutiner för att förebygga och förhindra bortföranden och hantera ärenden där barn och unga förts utomlands. Det är också stora skillnader när det gäller kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck inom olika kommuner och vilken hjälp utsatta får.

Det är viktigt att i första hand myndigheter tillämpar den kunskap och lagstiftning som redan finns som ger möjligheter att ge stöd och skydd till utsatta, säger Mikael Thörn.  

Majoriteten av ärendena om bortförande har varit kända av en eller flera myndigheter sedan tidigare. Det innebär att dessa barn och unga kunde ha fått hjälp med rätt kunskap, stöd, rutiner och samverkan hos berörda myndigheter.

Om man inte har någon systematisk statistik eller uppföljning, då vet man inte vad det är som brister inom en kommuns arbete inom till exempel socialtjänsten eller skola. Förhoppningsvis kan kampanjen få fler kommuner att gå från ord till handling, säger Mikael Thörn.

Det finns hjälp att få

Genom kampanjen uppmanas skolpersonal att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man misstänker att ett barn utsätts hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänstens ansvar är att följa upp ärendena.

Yrkesverksamma och ideella aktörer kan också få råd och stöd om hedersrelaterat våld och förtryck via den nationella stödtelefonen på nummer 010-223 57 60. Syftet med stödtelefonen är i förlängningen att utsatta barn, unga och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Läs mer om kampanjen Saknad här