Offer för människohandel ska få mer effektivt stöd och skydd

2019-09-10

Hur kan jag hjälpa den som är offer för människohandel? Hur känner jag igen den som är utsatt för människohandel? Vem har ansvaret? Vilka rättigheter har den som varit utsatt för människohandel i Sverige? Det här är några av de frågor som möter poliser, sjuksköterskor, socialsekreterare, jurister och andra som stöter på misstänkt människohandel i sitt yrke.

Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot människohandel i Sverige. Som en del i arbetet har myndigheten nylanserat en manual som ger en helhetsbild av det stöd och skydd som finns för offer för människohandel i Sverige. Det handlar bland annat om: 

  • människohandel för sexuella ändamål i form av prostitution eller tvångsäktenskap

  • utnyttjande för tiggeri

  • utnyttjande för arbetskraft

  • att tvingas begå brott som exempelvis hantering av narkotika eller stölder

Manualen ska vara ett stöd för att identifiera offer, ordna akut skydd och sätta in stöd. Det ska vara klart vem som har ansvar för vad så att de yrkesverksamma effektivt kan sätta in de åtgärder som behövs. På det här sättet ska det svenska samhället tillsammans kunna se till att människor inte hamnar mellan stolarna utan får det skydd och det stöd de har rätt till enligt de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig till.

Manualen har funnits i en tidigare version och har nu fått uppdaterat material. Människohandel är i dag ett omfattande problem som förekommer i hela Sverige och innebär en stor utsatthet för offren. Den nya manualen utgår från brottsoffrens rättigheter och beskriver tydligare vilken myndighet eller samhällsinstans som ska göra vad. Den uppmärksammar särskilt barn som utsätts för människohandel.

Eftersom människohandel är ett transnationellt brott och för att tydliggöra hur Sverige tillgodoser sina internationella åtaganden sprids manualen också i en engelskspråkig version.

Ladda ner manualen här

Ladda ner manualen på engelska