Planerade utbildningar och konferenser är inställda tills vidare

2019-12-02

Planerade utbildningar och konferenser är inställda på grund av rådande omständigheter.

Sidan kommer att uppdateras med information kring kommande utbildningar när läget har stabiliserats.