Stöd till sexköpare i Värmland

2019-04-02

SamtalsAkuten och Krismottagning för män i samarbete med Länsstyrelsen Värmland öppnar en ny KAST-verksamhet (Köpare Av Sexuella Tjänster) i Värmland.

KAST-verksamheten vänder sig till vuxna som bor i Värmland och köper sexuella tjänster. Verksamheten är den första i sitt slag utanför storstadsområdena Göteborg, Malmö och Stockholm.

  Äntligen kan vi erbjuda hjälp som är tillgängligt för alla kommuner och alla värmlänningar, säger Mia Schyberg, regionkoordinator mot prostitution och människohandel.

Det är främst män som köper sex. Många känner dock skam och skuld efteråt och det är där KAST-verksamheten kommer in. Genom att man anonymt söker hjälp via ett dolt 020-nummer, som inte syns på telefonräkningen, erbjuds man att få träffa en samtalsterapeut inom två dagar.

Förutom akut samtalsstöd kommer verksamheten även att kunna erbjuda långsiktig behandling för att kunna bryta behovet att köpa sex.

  Många söker hjälp först när de blir tagna av polisen, men målet är så klart att flera ska höra av sig redan innan man köper sex, säger Mia Schyberg.

Läs mer

För att läsa mer om mottagningen se nyhet från Länsstyrelsen Värmland