Nyheter

Stöd till sexköpare i Värmland

2019-04-02 SamtalsAkuten och Krismottagning för män i samarbete med Länsstyrelsen Värmland öppnar en ny KAST-verksamhet (Köpare Av Sexuella Tjänster) i Värmland. KAST-verksamheten vänder sig till vuxna som bor i Värmland och köper sexuella tjänster. Verksamheten är den första i sitt slag utanför...

Kampanjen Resekurage tar plats på Sveriges större passexpeditioner

2018-12-27 Svenskar som reser utomlands på semester och iakttar misstänkt sexuell exploatering av barn kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i kampanjen Resekurage som nu återlanseras, med bland annat information på Polisens passexpeditioner. Kampanjen lanserades för första gången...

Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen samverkar i podd kring människohandel

2018-11-28 Hur upptäcker socialtjänsten barn som är utsatta för människohandel och exploatering? Och på vilket sätt kan barnen skyddas? I poddavsnittet får du svaret! Nu kan du lyssna på poddavsnittet "På djupet" där bland annat regionkoordinatorn mot människohandel Jenny Selenius och Maria von Bredow utredare...

Individanpassat återvändande avgörande för människohandelsoffer

2018-11-20 Representanter från Jämställdhetsmyndigheten har besökt Bulgarien för att följa upp insatserna som görs för människohandelsoffer inom det så kallade Återvändandeprogrammet, som finansieras av myndigheten. ”För den enskilda personen som återvänder är det avgörande att vi har ett nära samarbete med...

Jämställdhetsmyndigheten höll seminarie om prostitution och människohandel på Mänskliga Rättighetsdagarna

2018-11-19 Jämställdhetsmyndigheten arbetar brett med att förhindra människohandel, prostitution och exploatering av barn i Sverige. Under ett seminarium vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm berättar tre av myndighetens experter om det pågående arbetet. Ett viktigt fokus är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.