Nyheter

Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen samverkar i podd kring människohandel

2018-11-28 Hur upptäcker socialtjänsten barn som är utsatta för människohandel och exploatering? Och på vilket sätt kan barnen skyddas? I poddavsnittet får du svaret! Nu kan du lyssna på poddavsnittet "På djupet" där bland annat regionkoordinatorn mot människohandel Jenny Selenius och Maria von Bredow utredare...

Individanpassat återvändande avgörande för människohandelsoffer

2018-11-20 Representanter från Jämställdhetsmyndigheten har besökt Bulgarien för att följa upp insatserna som görs för människohandelsoffer inom det så kallade Återvändandeprogrammet, som finansieras av myndigheten. ”För den enskilda personen som återvänder är det avgörande att vi har ett nära samarbete med...

Jämställdhetsmyndigheten höll seminarie om prostitution och människohandel på Mänskliga Rättighetsdagarna

2018-11-19 Jämställdhetsmyndigheten arbetar brett med att förhindra människohandel, prostitution och exploatering av barn i Sverige. Under ett seminarium vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm berättar tre av myndighetens experter om det pågående arbetet. Ett viktigt fokus är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Idag återlanseras kampanjen "Du avgör!" i samband med EU:s särskilda dag mot människohandel

2018-10-18 Kampanjen riktar sig till potentiella och aktiva sexköpare. Enligt en kartläggning av prostitutionen i Sverige har drygt 7 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv köpt sexuella tjänste r.

Ägarskap och samverkan i fokus när regeringens handlingsplan diskuterades

2018-10-17 Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna spridningen av kunskap och metoder i arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Under gårdagen bjöd vi in aktörer och myndigheter som har, eller har haft, uppdrag i handlingsplanen under 2016 till 2018.