Nyheter

Idag återlanseras kampanjen "Du avgör!" i samband med EU:s särskilda dag mot människohandel

2018-10-18 Kampanjen riktar sig till potentiella och aktiva sexköpare. Enligt en kartläggning av prostitutionen i Sverige har drygt 7 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv köpt sexuella tjänste r.

Ägarskap och samverkan i fokus när regeringens handlingsplan diskuterades

2018-10-17 Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna spridningen av kunskap och metoder i arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Under gårdagen bjöd vi in aktörer och myndigheter som har, eller har haft, uppdrag i handlingsplanen under 2016 till 2018.

Effektivare stöd till offer för människohandel

2018-09-24 Tre regionkoordinatorer är nu på plats i Region Öst. Därmed finns ett heltäckande nätverk av regionala experter över hela landet som kan förstärka arbetet mot människohandel och prostitution.

Regionkoordinatorer gör skillnad i arbetet mot människohandel

2018-06-20 I arbetet mot mot prostitution och människohandel har landets regionkoordinatorer en viktig funktion. Antalet fall som upptäcks ökar hela tiden. - Ju fler insatser vi gör tillsammans med polisen och kommunerna, desto fler offer för människohandel identifierar vi, berättar Eva Norlin...

Lettland övertog ordförandeskap inom CBSS

2018-06-19 Under två dagar i juni var Jämställdhetsmyndigheten i Angered värd för ett möte inom Östersjöstaternas råds aktionsgrupp mot människohandel (CBSS Task Force). Det övergripande målet för CBSS Task Force against Trafficking in Human Beings (TF-THB) är att motarbeta människohandel i Östersjöregionen...