Nyheter

Effektivare stöd till offer för människohandel

2018-09-24 Tre regionkoordinatorer är nu på plats i Region Öst. Därmed finns ett heltäckande nätverk av regionala experter över hela landet som kan förstärka arbetet mot människohandel och prostitution.

Regionkoordinatorer gör skillnad i arbetet mot människohandel

2018-06-20 I arbetet mot mot prostitution och människohandel har landets regionkoordinatorer en viktig funktion. Antalet fall som upptäcks ökar hela tiden. - Ju fler insatser vi gör tillsammans med polisen och kommunerna, desto fler offer för människohandel identifierar vi, berättar Eva Norlin,...

Lettland övertog ordförandeskap inom CBSS

2018-06-19 Under två dagar i juni var Jämställdhetsmyndigheten i Angered värd för ett möte inom Östersjöstaternas råds aktionsgrupp mot människohandel (CBSS Task Force). Det övergripande målet för CBSS Task Force against Trafficking in Human Beings (TF-THB) är att motarbeta människohandel i Östersjöregionen...

CBSS bjöd in till samtal om människohandel

2018-04-10 Endrit Mujaj, CBSS, Ninna Mörner, Civila Sverige mot människohandel och Petra Tammert Seidefors, Jämställdhetsmyndigheten. Representanter från en rad myndigheter och organisationer samlades i Stockholm i veckan för rundabordssamtal kring arbetet mot människohandel. Mötet arrangerades som ett led i...

Fokus på barnhemsturism och volontärarbete på barnhem

2018-04-02 Ur filmen "Turisterna och barnen" Vid årsskiftet gick det nationella uppdraget att samordna arbetet mot människohandel i Sverige över från länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. I uppdraget ingår ett specifikt uppdrag att samordna arbetet mot sexuell exploatering och människohandel...