Nyheter

Jämställdhetsmyndigheten höll seminarie om prostitution och människohandel på Mänskliga Rättighetsdagarna

2018-11-19 Jämställdhetsmyndigheten arbetar brett med att förhindra människohandel, prostitution och exploatering av barn i Sverige. Under ett seminarium vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm berättar tre av myndighetens experter om det pågående arbetet. Ett viktigt fokus är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Idag återlanseras kampanjen "Du avgör!" i samband med EU:s särskilda dag mot människohandel

2018-10-18 Kampanjen riktar sig till potentiella och aktiva sexköpare. Enligt en kartläggning av prostitutionen i Sverige har drygt 7 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv köpt sexuella tjänste r.

Ägarskap och samverkan i fokus när regeringens handlingsplan diskuterades

2018-10-17 Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna spridningen av kunskap och metoder i arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Under gårdagen bjöd vi in aktörer och myndigheter som har, eller har haft, uppdrag i handlingsplanen under 2016 till 2018.

Effektivare stöd till offer för människohandel

2018-09-24 Tre regionkoordinatorer är nu på plats i Region Öst. Därmed finns ett heltäckande nätverk av regionala experter över hela landet som kan förstärka arbetet mot människohandel och prostitution.

Regionkoordinatorer gör skillnad i arbetet mot människohandel

2018-06-20 I arbetet mot mot prostitution och människohandel har landets regionkoordinatorer en viktig funktion. Antalet fall som upptäcks ökar hela tiden. - Ju fler insatser vi gör tillsammans med polisen och kommunerna, desto fler offer för människohandel identifierar vi, berättar Eva Norlin...