Nyheter

NMT diskuterade metoder mot människohandel

2018-03-06 NMT, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, är en rikstäckande sammanslutning, som sedan januari leds av Jämställdhetsmyndigheten. När Jämställdhetsmyndigheten höll möte med samverkande myndigheter i NMT, var ett drygt 20-tal representanter för bland annat Migrationsverket,...

Myndigheterna identifierar fler offer för människohandel

2018-02-18 225 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det framgår av en sammanställning som Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har gjort. Det är via uppgifter från NMT:s...

Länsstyrelsens nationella uppdrag mot prostitution och människohandel flyttar till Jämställdhetsmyndigheten

2018-01-08 Den 1 januari 2018 startade den nya Jämställdhetsmyndigheten sin verksamhet i Göteborg. Till myndigheten flyttade då de nationella uppdrag mot prostitution och människohandel som tidigare legat på Länsstyrelsen Stockholm. Sedan 2009 har Länsstyrelsen i Stockholm haft ett nationellt regeringsuppdrag...

Ny dokumentär - Turisterna och barnen

2017-12-20 Runt 80 procent av alla barn som bor på barnhem runt om i världen har minst en förälder i livet. Antalet barnhem har i flera länder ökat kraftigt, däribland Kambodja där antalet barnhem har ökat med 250 procent de senaste tio åren samtidigt som fattigdomen i landet har gått ner. Under våren...

Nationell satsning riktad till sexköpare

2017-12-18 Idag lanseras en nationell satsning som via nätet ska påminna sexköpare om att sexköp är olagligt och bidrar till bland annat organiserad brottslighet och människohandel. Samtidigt släpps en ny rapport där Länsstyrelserna i norrlänen har kartlagt prostitution och människohandel för sexuella ändamål...