Nyheter

Fokus på barnhemsturism och volontärarbete på barnhem

2018-04-02 Vid årsskiftet gick det nationella uppdraget att samordna arbetet mot människohandel i Sverige över från länsstyrelsen Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. I uppdraget ingår ett specifikt uppdrag att samordna arbetet mot sexuell exploatering och människohandel med barn. I filmen Turisterna och...

Ny studie uppmärksammar barn i människohandel och exploatering

2018-03-19 En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens i Stockholms nya rapport som synliggör utsatta barngrupper...

NMT diskuterade metoder mot människohandel

2018-03-06 NMT, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, är en rikstäckande sammanslutning, som sedan januari leds av Jämställdhetsmyndigheten. När Jämställdhetsmyndigheten höll möte med samverkande myndigheter i NMT, var ett drygt 20-tal representanter för bland annat Migrationsverket...

Myndigheterna identifierar fler offer för människohandel

2018-02-18 225 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Det framgår av en sammanställning som Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har gjort. Det är via uppgifter från NMT:s...

Länsstyrelsens nationella uppdrag mot prostitution och människohandel flyttar till Jämställdhetsmyndigheten

2018-01-08 Den 1 januari 2018 startade den nya Jämställdhetsmyndigheten sin verksamhet i Göteborg. Till myndigheten flyttade då de nationella uppdrag mot prostitution och människohandel som tidigare legat på Länsstyrelsen Stockholm. Sedan 2009 har Länsstyrelsen i Stockholm haft ett nationellt regeringsuppdrag...