Nyheter

Människohandel - Länsstyrelsen i Stockholms arbete

2017-07-14 Länsstyrelsen i Stockholm har haft regeringens uppdrag att nationellt samordna arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige sen 2009. I magasinet Människohandel sammanställs några av de insatser som hittills har gjorts inom ramen för detta uppdrag. Från och med januari 2018 har uppdraget...

Ny rapport: Arbetskraftsexploatering och människohandel

2017-07-07 Internationella arbetsorganisationen (ILO) uppskattar att 21 miljoner människor i världen befinner sig i slaveriliknande förhållanden i tvångsarbete eller är utsatta för människohandel. 610 000 av dessa är offer för tvångsarbete i Europeiska unionen (EU) och återfinns i alla EU-medlemsstaterna....

Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

2017-07-05 4 av 5 barn på barnhem har minst en förälder i livet. Antal barnhem ökar lavinartat i världen. Speciellt i närheten av turistorter i motsatts till de fattiga delarna i länderna. I ljuset av detta anordnade det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i...

Flertal seminarier om människohandel i Almedalen 2017

2017-06-27 Under årets upplaga av Almedalsveckan, den 2–9 juli, medverkar det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen Stockholm i ett flertal av det officiella programmets seminarier. Människohandel med barn, barnhemsturism och tvångsarbete är några ämnen som kommer...

Majoriteten av alla fall om människohandel med barn läggs ner

2017-05-02 Drygt 70 polisanmälningar om människohandel med barn gjordes mellan 2015 och halvårsskiftet 2016. Endast ett av fallen ledde till åtal. Det framkommer i en rapport av Länsstyrelsen i Stockholms län. Barnen uppges i största utsträckning ha utnyttjats inom kriminalitet, sexuell exploatering,...