Nyheter

Ny rapport: Arbetskraftsexploatering och människohandel

2017-07-07 Internationella arbetsorganisationen (ILO) uppskattar att 21 miljoner människor i världen befinner sig i slaveriliknande förhållanden i tvångsarbete eller är utsatta för människohandel. 610 000 av dessa är offer för tvångsarbete i Europeiska unionen (EU) och återfinns i alla EU-medlemsstaterna....

Barnhemskollen – hur godhjärtade människor bidrar till att öka barns utsatthet

2017-07-05 4 av 5 barn på barnhem har minst en förälder i livet. Antal barnhem ökar lavinartat i världen. Speciellt i närheten av turistorter i motsatts till de fattiga delarna i länderna. I ljuset av detta anordnade det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i...

Flertal seminarier om människohandel i Almedalen 2017

2017-06-27 Under årets upplaga av Almedalsveckan, den 2–9 juli, medverkar det nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen Stockholm i ett flertal av det officiella programmets seminarier. Människohandel med barn, barnhemsturism och tvångsarbete är några ämnen som kommer...

Majoriteten av alla fall om människohandel med barn läggs ner

2017-05-02 Drygt 70 polisanmälningar om människohandel med barn gjordes mellan 2015 och halvårsskiftet 2016. Endast ett av fallen ledde till åtal. Det framkommer i en rapport av Länsstyrelsen i Stockholms län. Barnen uppges i största utsträckning ha utnyttjats inom kriminalitet, sexuell exploatering,...

Ny utbildning ska öka medvetenheten kring människohandel med barn

2017-04-06 Hur identifierar man ett barn som är offer för människohandel? Hur ska barnet få det stöd som det behöver och har rätt till? För att ge ökad kunskap om människohandel med barn och unga lanseras nu en ny webbutbildning, som främst riktar sig åt dem som kan komma i kontakt med utsatta barn i sina...