Nyheter

Se konferensen - Människohandelns olika ansikten

2017-11-28 Konferensen - Människohandelns olika ansikten, sändes LIVE den 27 november. Nedan kan du se konferensen i sin helhet.

Nytt material om sex mot ersättning

2017-10-16 Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram ett utbildningsmaterial om unga killar som har sex mot ersättning. Ladda ner: Jag vill inte tystas längre - att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning - De här personerna är osynliggjorda av samhället och de personer...

Människohandelns olika ansikten - Nationell heldagskonferens

2017-09-05 Länsstyrelsen i Stockholm, bjuder in till den nationella konferensen – Människohandelns olika ansikten den 27 november. Konferensen fokuserar på alla former av människohandel och bjuder på spännande och aktuella föredrag. Konferensen har fokus på det operationella arbetet i både myndighet och...

Människohandel - Länsstyrelsen i Stockholms arbete

2017-07-14 Länsstyrelsen i Stockholm har haft regeringens uppdrag att nationellt samordna arbetet mot prostitution och människohandel i Sverige sen 2009. I magasinet Människohandel sammanställs några av de insatser som hittills har gjorts inom ramen för detta uppdrag. Från och med januari 2018 har uppdraget...

Ny rapport: Arbetskraftsexploatering och människohandel

2017-07-07 Internationella arbetsorganisationen (ILO) uppskattar att 21 miljoner människor i världen befinner sig i slaveriliknande förhållanden i tvångsarbete eller är utsatta för människohandel. 610 000 av dessa är offer för tvångsarbete i Europeiska unionen (EU) och återfinns i alla EU-medlemsstaterna...