Nyheter

Ny utbildning ska öka medvetenheten kring människohandel med barn

2017-04-06 Hur identifierar man ett barn som är offer för människohandel? Hur ska barnet få det stöd som det behöver och har rätt till? För att ge ökad kunskap om människohandel med barn och unga lanseras nu en ny webbutbildning, som främst riktar sig åt dem som kan komma i kontakt med utsatta barn i sina...

Statistik: Antal fall av misstänkt människohandel under 2016

2017-03-13 Antal fall av misstänkt människohandel som det Nationella metodstödsteamet mot prostitution och människohandel (NMT) har varit involverade i uppgick till 150 fall under 2016. De flesta fall rör sig om personer som har utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Samtidigt har 53 barn och vuxna...

Du avgör! – De stöttar kampanjen mot sexköp

2017-02-21 Den riksomfattande kampanjen mot sexköp får stöd från en rad kända ansikten som engageras i kampanjen. – Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Med kampanjen riktar vi ljuset mot den som bär det yttersta...

Kampanj mot sexköp visas på svenska biografer

2017-02-10 På landets biografer visas just nu kampanjen Du Avgör! , som syftar till att uppmärksamma och förhindra köp av sexuella tjänster. – Vi vet att utan efterfrågan på sexuella tjänster skulle vi inte ha någon prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Med kampanjen riktar vi ljuset mot den...

Manual vid misstanke om människohandel på engelska

2017-01-23 Manual vid misstanke om människohandel finns nu även på engelska - National Referral Mechanism. Syftet med manualen är att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel. National Referral Mechanism (in english) 784.7 KB Manual vid misstanke om människohandel...