Nyheter

På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker

2016-11-18 De senaste tre och ett halvt åren har 1829 ensamkommande asylsökande barn försvunnit i Sverige. Det visar rapporten ”På flykt och försvunnen: en nationell kartläggning av ensamkommande barn som avviker” som tagits fram på uppdrag av länsstyrelserna. På flykt och försvunnen 707.09 KB Lost in...

Förslag på lagändringar om människohandel enligt ny SOU

2016-10-28 SOU 2016:70 - Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer , föreslår flera lagändringar gällande människohandel. Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer 2.46 MB Utredningen föreslår bland annat...

Ny SOU ger förslag på åtgärder för att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst

2016-10-26 SOU 2016:70 - Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m. , ger förslag på åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Ett starkt...

Antal anmälda människohandelsbrott ökade under 2015

2016-10-25 Antalet anmälda brott om människohandel ökade under 2015 samtidigt ledde endast en av dem till fällande dom. Polismyndigheten beslutade därför att göra en genomlysning av nedlagda förundersökningar om människohandel för att få svar på om samtliga nödvändiga åtgärder vidtagits för att utreda brotten....

Ny kampanj sätter fokus på efterfrågan av sexuella tjänster

2016-10-18 Nu startar kampanjen Du avgör! , som syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster. Kampanjen uppmärksammar efterfrågan av köp av sex och ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende. Kampanjen startar samtidigt som EU:s dag mot trafficking och människohandel den...