Nyheter

Ny kampanj sätter fokus på efterfrågan av sexuella tjänster

2016-10-18 Nu startar kampanjen Du avgör! , som syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster. Kampanjen uppmärksammar efterfrågan av köp av sex och ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende. Kampanjen startar samtidigt som EU:s dag mot trafficking och människohandel den...

Dokumentation från den nationella konferensen om prostitution och människohandel - fokus på efterfrågan

2016-10-17 Dokumentation från nationella konferensen Prostitution och människohandel - fokus på efterfrågan 13 oktober 2016 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Här kan du hitta program, flertalet föredrag filmade av SVT Forum samt presentationer i pdf-format. Program Program 89.58 KB Powerpoint-presentationer...

Rapport - inkomna ärenden via hotline 2015

2016-08-15 Under 2015 inkom 68 ärenden till Hotline, varav 32 av dem gällde barn som exploaterats för bland annat sexuella ändamål, kriminalitet, tiggeri och tvångsarbete i Sverige. Flertalet ärenden gällde personer som utsatts för flera typer av exploatering, så som sexuella ändamål, tiggeri eller...

Förnyat uppdrag mot människohandel och exploatering av barn

2016-06-30 I regeringens nya handlingsplan får Länsstyrelsen i Stockholm fortsatt mandat att samordna arbetet och stötta kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter och idéburna organisationer i deras arbete mot människohandel och exploatering av barn. Inom handlingsplanen - till skydd för barn mot...

Ny manual för stöd till människohandelsoffer

2016-05-16 De som i sitt yrke kan komma i kontakt med personer som blivit utsatta för människohandel kan nu få hjälp att agera genom Länsstyrelsens ”Manual vid misstanke om människohandel”. – Manualen talar om vilket ansvar för stöd och skydd olika myndigheter har och hur Länsstyrelsens Hotline fungerar, säger...